Lisäämme korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä. Tuotamme palvelut joko avaimet käteen -periaatteella tai koulutamme oppilaitosten asiantuntijat. Ota yhteyttä: Mikko Markkanen, mikko.markkanen@businessarena.fi , 040 758 8712

Korkeakoulujen johdolle sekä TKI-asiantuntijoille

“Emme olisi saavuttaneet yhden ihmisen palkkaamisella samanlaista monipuolista osaamista kuin mitä saimme Business Arenan tiimiltä.” - Innovaatioasiantuntija Riikka Reitzer, Jyväskylän yliopisto

Innovaatiokulttuurin synnyttäminen
Kokonaisvaltaisissa prosesseissa kartoitamme tavoitteet ja aukkokohdat, luomme työkalut sekä autamme juurruttamaan lopputulokset osaksi toimintakulttuuria. Rakennamme suunnitelman ja toteutuskeinot tapauskohtaisesti. Hyödynnämme testattuja ja vaikutuksiltaan todistettuja konseptejamme. Toimimme prosessissa johdon ja asiantuntijoiden kumppanina.

Henkilökunnan valmennukset
Valmennamme henkilökuntaa toteuttamaan TKI-yhteistyöprojekteja yritysten kanssa osana opetusta ja autamme korkeakouluja hyödyntämään uusia oppimisympäristöjä. Tuomme perinteisempään opetukseen kirjoa projektioppimisen, osallistamisen ja käytännön tekemisen kautta.

Nykytilan kartoitus
Tehostamme korkeakoulun työelämäyhteistyötä kartoittamalla valitun yksikön, tiedekunnan tai koko organisaation innovaatiotoiminnan nykytilanteen.

 

Tiedekunnille ja yksiköille

“Business Arena hyödyntää toiminnassaan näyttöön perustuvia metodeja ja osallistavia menetelmiä. He saavat ihmiset oivaltamaan ja löytämään uusia ratkaisuja.” - Projektipäällikkö, TtT, Yvonne Hilli, Medibothnia2-hanke

Osaamisen tuotteistaminen
Autamme henkilökuntaa tuotteistamaan ja siirtämään osaamistaan elinkeinoelämään. Keskiössä on oman osaamisen viestiminen hyötynäkökulmasta – elinkeinoelämän kielellä – sekä yritysten mielenkiinnon herättäminen yhteistyöhön. Nämä taidot auttavat hakemaan kilpailtua rahoitusta sekä toteuttamaan yhteistyöprojekteja elinkeinoelämän kanssa.

Yrityskohtaamiset ja yritysrahoituksen hankinta
Teemme käytännön viestintä- ja myyntityötä asiakkaamme puolesta. Toteutamme korkeakoulujen palvelumyyntiä ja tuotamme sen edistämiseksi erilaisia kohtaamisia.

Hanketoiminnan kehittäminen
Olemme kehittäneet monipuolisen palvelupaletin tukemaan hankkeen onnistumista ja tuloksellisuutta. Valmennamme, järjestämme verkostokohtaamisia, tuotamme oppimistapahtumia ja viemme läpi osaamisen tuotteistamisprosesseja. Katso lisää.

CASE-ESIMERKKEJÄ

Operaatio Metsonpesä

  Yhteydenpito ratkaisee korkeakoulujen työelämäyhteistyössä Business Arena Oy tarkasteli Keski-Suomen ELY:n ja Euroopan sosiaalirahaston…

Lue lisää »

CASE: Ideasta ilmiöksi

Asiakkaat: Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän…

Lue lisää »

CASE: Medibothnia 2

Asiakas: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) Business Arena auttoi toteuttamaan kulttuurimuutosta Novia AMK:ssa ja…

Lue lisää »

Tilaa uutiskirje!

Tilaa kirja!