Business Arena luo korkeakouluille parempia toimintaedellytyksiä. Autamme opetushenkilökuntaa, tutkijoita ja yrityksiä hyödyntämään erilaiset yhteistyömahdollisuudet. Tuemme kaupallistettavien ja konseptoitavien ideoiden syntyä ja osaamisen siirtämistä elinkeinoelämään. Kytkemme työelämäprojektit osaksi opetusta ja rakennamme opiskelijoille kontaktipintaa yrityksiin.Ota yhteyttä: Mikko Markkanen, mikko.markkanen@businessarena.fi , 040 758 8712

Korkeakoulujen johdolle sekä TKI-asiantuntijoille

“Emme olisi saavuttaneet yhden ihmisen palkkaamisella samanlaista monipuolista osaamista kuin mitä saimme Business Arenan tiimiltä.” - Innovaatioasiantuntija Riikka Reitzer, Jyväskylän yliopisto

Innovaatiokulttuurin synnyttäminen
Kokonaisvaltaisissa prosesseissa kartoitamme tavoitteet ja haasteet, luomme työkalut sekä autamme juurruttamaan lopputulokset osaksi toimintakulttuuria. Rakennamme suunnitelman ja toteutuskeinot tapauskohtaisesti. Hyödynnämme testattuja ja vaikutuksiltaan todistettuja konseptejamme. Toimimme prosessissa johdon ja asiantuntijoiden kumppanina.

Henkilökunnan valmennukset
Valmennamme opetushenkilökuntaa toteuttamaan TKI-yhteistyöprojekteja yritysten kanssa osana opetusta. Tuemme kulttuurimuutosta ja autamme opettajia vastaamaan muuttuvan opettajuuden haasteisiin. Autamme korkeakouluja hyödyntämään uusia oppimisympäristöjä. Tuomme perinteisempään opetukseen kirjoa projektioppimisen, osallistamisen ja käytännön tekemisen kautta.

Nykytilan kartoitus
Autamme tehostamaan innovaatiopalveluita. Kartoitamme valitun yksikön, tiedekunnan tai koko organisaation innovaatiotoiminnan nykytilanteen. Paikannamme vahvuudet ja kehittämiskohteet – pullonkaulat sijaitsevat usein yllättävissä paikoissa.

 

Tiedekunnille ja yksiköille

“Business Arena hyödyntää toiminnassaan näyttöön perustuvia metodeja ja osallistavia menetelmiä. He saavat ihmiset oivaltamaan ja löytämään uusia ratkaisuja.” - Projektipäällikkö, TtT, Yvonne Hilli, Medibothnia2-hanke

Osaamisen tuotteistaminen
Autamme tutkijoita sekä opetushenkilökuntaa kuvaamaan, tuotteistamaan ja siirtämään osaamistaan elinkeinoelämään. Keskiössä on oman osaamisen viestiminen hyötynäkökulmasta – elinkeinoelämän kielellä – sekä yritysten mielenkiinnon herättäminen yhteistyöhön. Nämä taidot auttavat hakemaan ulkopuolista rahoitusta sekä toteuttamaan yhteistyöprojekteja elinkeinoelämän kanssa.

Yrityskohtaamiset ja yritysrahoituksen hankinta
Teemme käytännön tason raakaa viestintä- ja myyntityötä asiakkaamme puolesta. Toteutamme korkeakoulujen palvelumyyntiä ja tuotamme sen edistämiseksi erilaisia kohtaamisia. Luomme aitoja työelämäyhteyksiä.

Hanketoiminnan kehittäminen
Olemme kehittäneet monipuolisen palvelupaletin tukemaan hankkeen onnistumista ja tuloksellisuutta. Valmennamme, järjestämme verkostokohtaamisia, tuotamme oppimistapahtumia ja viemme läpi osaamisen tuotteistamisprosesseja. Katso lisää.

CASE-ESIMERKKEJÄ

Operaatio Metsonpesä

  Yhteydenpito ratkaisee korkeakoulujen työelämäyhteistyössä Business Arena Oy tarkasteli Keski-Suomen ELY:n ja Euroopan sosiaalirahaston…

Lue lisää »

CASE: Ideasta ilmiöksi

Asiakkaat: Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän…

Lue lisää »

CASE: Medibothnia 2

Asiakas: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) Business Arena auttoi toteuttamaan kulttuurimuutosta Novia AMK:ssa ja…

Lue lisää »

Tilaa uutiskirje!

Tilaa kirja!