CASE: Medibothnia 2

Toni Pienonen Case Leave a Comment

Asiakas: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK)

Business Arena auttoi toteuttamaan kulttuurimuutosta Novia AMK:ssa ja VAMK:ssa valmennusten kautta. Tavoitteena oli muutokseen liittyvän konseptin toteuttaminen; oppilaitosten välisen yhteisen kulttuurin synnyttäminen yhteiselle kampusalueelle, Vaasan sote-alan osaamisen kilpailukyvyn vahvistaminen sekä kampuksen monikielisyyden ja moniammatillisuuden edistäminen. Kohderyhmänä olivat oppilaitosten johto ja henkilökunta. Yhteistyö ylsi myös elinkeinoelämään ja opiskelijoiden keskuuteen. Vaikka kampusaluetta ei ollut vielä fyysisesti olemassa, toimittiin kuin oppilaitokset olisivat jo samoissa tiloissa.

Tulokset:

Todellista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen välillä syntyi aina kampuksen fyysisten
tilojen suunnitteluun asti. Business Arena toi muutosprosessiin uusia, ajatuksia ja keinoja toteuttaa konseptia. Prosessissa hyödynnettiin mm. Ideakioski®-menetelmää, jolla tavoitettiin yli 100 opiskelijaa ja korkeakoulun opettajaa kahden päivän aikana. Ideakioskissa mennään sinne, missä ihmiset ovat, eikä rajata ajatustenvaihtoa yhteen aikaan ja paikkaan.

“Business Arena katsoi sote-alan toimintaa uusin raikkaan silmin. Korkeakoulujen henkilökunta sai Business Arenan valmennuksissa uutta näkökulmaa ja uusia keinoja muutoksen ja yhteistyön edistämiseen. Erityisen kiitoksen ansaitsee Business Arenan monipuolinen asiantuntijuus ja substanssiosaaminen eri alueilta. Opetushenkilöstö sai myös omaan työhönsä ideoita Business Arenan hyödyntämistä valmennusmenetelmistä.“

Business Arenan vahvuudet:

“Business Arena hyödyntää toiminnassaan näyttöön perustuvia metodeja ja osallistavia menetelmiä. He saavat ihmiset oivaltamaan ja löytämään uusia ratkaisuja. Business Arenan osaajilla on alan uutta tietoa – tietävät oikeasti mistä puhuvat ja ovat läsnä. Tekeminen on suunnitelmallista; asiat eivät ole irrallisia, vaan kokonaisuus on mietitty ja hallittu. Suosittelisin ilman muuta Business Arenan palveluja.”

Yvonne Hilli, TtT, projektipäällikkö

Vastaa