Ammattiopistoille enemmän yritysyhteistyötä kokeilujen ja parempien kontaktien kautta


Ammatillisen koulutuksen reformin myötä yritysyhteistyön merkitys ammattiopistoille lisääntyy. Tulospohjaisuus ja epävarmuus näkyvät rahoituksessa enemmän.

Tarjoamme palvelua, jossa ammattiopistojen henkilökunta tekee avullamme käytännön yritysyhteistyötä uusin tavoin, tuotteistaa palveluita sekä käynnistää myynnillisiä kokeiluja.

Uskomme, että

 • käytännön tekeminen, yritysten kanssa tehtävät kokeilut sekä niistä kertyvät opit luovat pohjan suunnitelmille – kaikkea ei voi suunnitella etukäteen ja vasta kontaktien karttuessa syntyy tuloksia
 • yritysyhteistyö tapahtuu aktiivisten henkilökunnan jäsenten toimesta ja kiinnostuksesta – siksi heihin tulee panostaa
 • henkilökunta tarvitsee vertaisoppimiseen ja -kehittämisen hetkiä, jossa he pääsevät yhdessä jakamaan osaamistaan sekä oppimaan toisiltaan

Haluatko kuulla miten henkilöstöä voi houkutella ja aktivoida yritysyhteistyöhön?

Katso lyhyt video täältä

Business Arenan palvelukokonaisuus ammattiopistoille


Palvelukokonaisuus lähestyy yritysyhteistyön lisäämistä neljän osion kautta

1) Jalkautuminen henkilökunnan keskuuteen

2) Uuden luominen ja kokeilujen käynnistäminen

3) Yrityskohtaamiset

4) Strateginen taso


1) Jalkautuminen henkilökunnan keskuuteen

Toiminta alkaa jalkautumalla henkilökunnan keskuuteen. Tässä työkalunamme on Ideakioski®, oppilaitosympäristöön tarkoitettu keino jalkautua henkilökunnan keskuuteen. Ideakioski® on periaatteessa tiedolla ja tarjoiluilla varustettu kahvikärry. Kioskilla on aina mukana Business Arenan työntekijä, joka lähestyy henkilökunnan edustajia sovitun viestin mukaisesti.

Kioskia voidaan käyttää esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

 • Henkilökunnan innostaminen mukaan yritysyhteistyöhön
 • Hyvien käytäntöjen sekä vertaisesimerkkien kerääminen ja viestiminen
 • Myytävän osaamisen kartoittaminen

Ideakioski®-kohtaamiset ovat innostavia ja helposti lähestyttäviä


2) Uuden luominen ja kokeilujen käynnistäminen

Seuraavaksi tuomme yritysyhteistyöstä kiinnostuneet henkilökunnan edustajat (opettajat ja asiantuntijat) yhteen Ideakahvila®-menetelmällä. Nämä puolipäiväiset fasilitoidut työpajat luovat jotain konkreettista ja välittömästi käytäntöön vietävää, tarkoitti se sitten soittoa yritykselle, palvelutuotteen esiteluonnoksen tai myyntikokeilun toteuttamista. Uskomme ”fail fast, learn fast” -periaatteeseen eli nopeaan luonnosteluun, keskeneräisten luonnosten testaamiseen ja asiakaspalautteeseen perustuvaan paranteluun.

Ideakahvilat voivat esimerkiksi liittyä seuraaviin aiheisiin:

 • Oman osaamisen myyminen ja myyntitaitojen harjoittelu
 • Ammattiopiston palveluiden pikatuotteistaminen
 • Kokeilujen käynnistäminen: Autamme suunnitelemaan ja toteuttamaan myynnillisen kokeilun, jossa oppilaitoksen henkilökunta testaa tuotteistettua palvelua aitojen asiakkaiden kanssa

Hae itsellesi kokeiluopas

3) Yrityskohtaamiset

Järjestämme avaimet käteen -pohjalta fasilitoidut kohtaamiset, joissa ammattiopiston henkilökunta, opiskelijat sekä yritykset kohtaavat. Business Arenan vastuulla on luoda puitteet, kontaktoida yritykset paikalle ja fasilitoida kohtaaminen.

Yrityskohtaamisen kautta syntyvä yhteistyö voi tarkoittaa muun muassa:

 • harjoittelupaikkoja
 • yhteistyöprojekteja
 • palvelu- tai täydennyskoulutusmyyntiä
 • yhteisiä hankkeita
 • opinnäytteitä
 • työnantajien tarpeiden ennakoimista


Osioiden kautta kertyy todistusaineistoa ja valmiuksia esimerkiksi uusien kehityshankkeiden käynnistämiseen ja rahoituksen hakemiseen.


4) Strateginen taso

Johdon ja ammattiopiston asiantuntijoiden kanssa toteutamme säännöllisiä tapaamisia, joissa seurataan kokonaisuuden ja kokeilujen etenemistä; ohjataan resursseja sekä tukea; tunnistetaan syntyneitä tuloksia sekä kootaan yhteen kertyneet opit ja havainnot.

Autamme ammattiopiston johtoa kokeilujen kautta toimiviksi havaittujen palvelutuotteiden skaalamisessa pysyväksi toiminnaksi.

Konsultoimme myös jatkohankkeiden ja reformiin valmistavan toiminnan käynnistämisessä.


Toteutus ja hinta


Palvelu voidaan koostaa edellä mainituista osiosta moduuleittain. Kestoltaan prosessit jakaantuvat seuraavalla tavalla (hinnat ovat viitteellisiä):

1-2 kuukautta: 8000 – 15 000 EUR + ALV

3-6 kuukautta: 15 000 – 30 000 EUR + ALV

6-12 kuukautta: 30 000 – 60 000 EUR + ALV

Kysy lisää:

Mikko Korpela, +358 400 499 242, mikko.korpela@businessarena.fi